top of page
expertise.jpg

GERECHTSDESKUNDIGE

AANSTELLING ALS TECHNISCH RAADSMAN

Een technisch raadsman geeft onafhankelijk advies aan onder andere advocaten, vastgoedmakelaars en vastgoedinvesteerders. Een technisch raadgever of raadsman komt ook vaak tussen als ingenieur en expert bij bouwgeschillen of bij gerechtelijke dossiers.

AANSTELLING DOOR DE RECHTBANK

Wanneer de partijen er niet in slagen een oplossing te bereiken die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, kunnen ze zich wenden tot de rechtbank.
In gespecialiseerde technische geschillen, zal de rechtbank vaak beroep doen op een technische deskundige die als opdracht krijgt een technisch onderzoek te voeren naar de eventuele aanwezigheid van schade/gebreken, en de rechtbank in te lichten omtrent de technische verantwoordelijkheden die aan de basis liggen van de vastgestelde schade/gebreken.
Meestal wordt de deskundige ook gevraagd bij het opstellen van een deskundig verslag een voorstel van afrekening tussen de betrokken partijen op te stellen. Het gerechtelijk deskundigenonderzoek is dus een hulpmiddel voor de Rechtbank om in een technisch geschil juist te kunnen oordelen. De door de rechtbank aangestelde deskundige tracht de partijen te verzoenen. Indien geen verzoening wordt bereikt deelt hij zijn bevindingen en advies aan de Rechtbank mede. 

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

bottom of page