top of page

EPB VERSLAGGEVER

BOUWEN MET UW ARCHITECT ALS EPB VERSLAGGEVER

WAT IS EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een wettelijke verplichting om een EPB-verslaggever aan te stellen bij bouwwerken die een bouwvergunning nodig hebben. Uw verslaggever maakt een EPB-verslag op dat advies bevat om te voldoen aan de wettelijke EPB-eisen. Dit bevat zowel advies op vlak van isolatie, ventilatie, oververhitting als hernieuwbare energie.

HOE, WAT en WANNEER?

Tijdens het verkennend gesprek zal uw architect u inlichten over alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de EPB. 

Indien u mij aanstelt als architect heeft u de vrije keuze om deze taakopdracht uit te breiden met de EPB verslaggeving. Daarnaast kunnen bouwheren die reeds een andere architect aanstelden er ook voor kiezen om mij enkel als EPB verslaggever in te schakelen. 

Samen overleggen we het energetisch streefdoel van uw bouwproject. Wilt u een BEN- of passief gebouw realiseren? Of zijn de minimale wettelijke normen voldoende? Aan de hand van voorbeelden en concrete uitleg wordt u begeleid naar een oplossing op maat. 

Na het verkrijgen van het definitieve ontwerp wordt een adviesdocument opgemaakt. Hierin worden richtlijnen opgesomd om het gewenste resultaat te behalen. 

Wanneer de taak architect en verslaggever gecombineerd wordt, worden deze aspecten reeds van in het voorontwerp meegenomen. Dit heeft het grote voordeel van directe terugkoppeling tussen het creatieve en de technieken zodat men in de uitwerkingsfase niet voor verrassingen komt te staan.

Bij de bouwaanvraag wordt de voorberekening ingediend, tijdens het bouwproces wordt u bijgestaan voor het kiezen van de juiste technieken en na afwerking en het ontvangen van alle stavingsstukken door de aangifteplichtige wordt het eindverslag opgesteld en ingediend. Kortom alle officiële administratie en communicatie met de juiste overheden worden verzorgd.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

bottom of page